مقالات و پایان نامه ها

تحقیق در مورد ، بازاریابی، تبلیغات، تلویزیونی، تصمیم، کنندگان

عه ای از مهارتها و دانسته‌ها برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود خواهد بود و بازاریابی علم تشخیص نیاز و رفع آنها از طریق تبادل منابع است. در دنیای امروز دگرگونیهایی بسیار زیاد همراه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره ، تصمیم، تبلیغات، تلویزیونی، :، خودرو

سسات انتفاعی یا غیر انتفاعی ،یا افرادی که به نحوی در پیام مشخص شده اند.فرآیند تصمیم گیری خرید مصرف کننده:در ورای هر عمل خرید یک فرآیندی مهم تصمیم گیری نهفته است . مراحلی را که ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق با موضوع بازاریابی، ، .، -، سازمان، خدمات

یست که اثر بخشی تبلیغات به چه صورتی انجام می‌گیرد، بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که مساله تبلیغات تلویزیونی ذاتاً مساله پیچیده ای می‌باشد در کشورهای آمریکایی و اروپایی سالیانه مبلغ هنگفتی صرف تبلیغات تلویزیونی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله در مورد ، ،، بازاریابی، انتفاعی، مدیریت، فلسفه

ازاریابی ، بازارسازی ، بازارگرمی ، بازارگردی ، بازارسنجی و بازارداری. 2-3 فلسفه های مدیریت بازاریابی: مدیریت بازاریابی را کوششی آگاهانه برای دستیابی یه نتایج مبادله مطلوب با بازارهای مورد نظر معرفی کردیم . شناخت ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درباره شرکتهای، خدمات، انتظارات، گیلان، گمرکات، مرتبط

در این تحقیق به دو قسمت اصلی و فرعی تقسیم شده اند:1-7-1) فرضیه های اصلی1. خدمات ارایه شده اداره کل گمرکات استان گیلان بر رضایتمندی شرکتهای مرتبط تاثیر دارد.2. بین خدمات درک شده از اداره ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه درباره ، برند، مسئولیت، اجتماعی، خدمات، وفاداری

ارزش های خودشان مشترک است و برای مصرف کنندگان فرصت انجام کارهای خوب را فراهم می کند. (سن و همکاران ،2001،برایگ ،2004) مسئولیت و وظیفه شناسی مدت هاست که به عنوان یکی از پنج بعد ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق درباره ، اجتماعی، مسئولیت، ،، .، سازمان

اولیه این پایان نامه برای اندازه گیری نگرش مصرف کنندگان مربوط به مسئولیت اجتماعی در رستوران خدمات سریع و به تعیین تاثیر این نگرش در شخصیت برند و وفاداری به برند می باشد. این مطالعه ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله در مورد مالیاتی، مالیات، شرکتی، سیاست، مشمول، سود

اوسیمک3(2011)، به این نتیجه رسید که تنوع و اندازه هیأت مدیره مثبت هستند و به طور با اهمیتی در ارتباط با مسولیت اجتماعی شرکت می باشد اما مدیران اجرایی و تنوع منفی بوده و ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

مقاله درباره مالیاتی، مدیره، هیأت، تهور، مدیریت، شرکتی

ختار هیأت مدیره و تهور مالیاتی متضمن مطالعات بیشتر است همچنانکه سیاستگذاران مالیاتی باید از شناخت بهتری از این وابستگی برای توسعه راهکارهای اثربخش برای پرداختن به کمبوهای موجود در روشهای مدیریت مالیات داخلی شرکت ادامه مطلب…

By 92, ago